Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

  1. Algemeen Deze voorwaarden gelden voor iedere opdracht tussen DJ DouBBle B en een opdrachtgever. Wanneer een klant bij DJ DouBBle B een bevestiging heeft ontvangen, gaat zij/hij automatisch akkoord met de algemene voorwaarden en de afgesproken gage.
  2. Betalingen 2.1 Betalingen dienen uiterlijk 14 dagen na de factuur datum voldaan te zijn aan DJ DouBBle B. 2.2 Bij uitloop van de werkzaamheden tijdens de opdracht (begin/ eind tijd) kan er een meerprijs in rekening worden gebracht.
  3. Afspraken
   3.1 DJ DouBBle B verricht de werkzaamheden op afgesproken datum.
   3.2 Bij annulering van een DJ-boeking is opdrachtgever een percentage van het afgesproken bedrag verschuldigd:
  • tot 28 dagen voor de opdracht datum boetevrij annuleren.
  • Bij annulering tussen de 28 dagen tot 21 dagen voor de boekingsdatum is een boete van 15% van de uitkoopgage aan DJ DouBBle B verschuldigd.
  • Bij annulering tussen de 21 dagen tot 14 dagen voor de opdracht datum is een boete van 25% van de uitkoopgage aan DJ DouBBle B verschuldigd.
  • Bij annulering tussen de 14 dagen tot 7 dagen voor de opdracht datum is een boete van 50% van de uitkoopgage aan DJ DouBBle B verschuldigd.
  • Bij annulering tussen de 7 dagen tot 3 dagen voor de opdracht datum is een boete van 75% van de uitkoopgage aan DJ DouBBle B verschuldigd
  • Bij annulering tussen de drie tot 0 dagen voor de opdracht datum is een boete van 100% van de uitkoopgage aan DJ DouBBle B verschuldigd.
   3.2.1. In geval van een annulering i.v.m. Corona wordt €150,- excl. btw in rekening gebracht. Bij het verplaatsen van genoemde opdracht wordt deze €150 verrekend.
   3.3 Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichting te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
   3.4 Graag ontvangt DJ DouBBle B uiterlijk 2 weken voor de aanvang van het feest per e-mail (info@djdoubbleb.nl) de (muziek) wensen en overige voorkeuren en informatie voor uw gelegenheid.
  1. Aansprakelijkheid, beschadiging en diefstal
   4.1 Bij eventuele schade aan de apparatuur is ten allertijden de opdrachtgever verantwoordelijk.

   4.2 DJ DouBBle B heeft het recht van de opdrachtgever een schadevergoeding te vorderen indien de opdrachtgever of derden onrechtmatig handelt jegens DJ DouBBle B zijn eigendommen. DJ DouBBle B meldt diefstal altijd bij de politie.

   4.2.1 De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan de apparatuur tijdens het optreden, door toedoen van haar/zijn gasten, personeel van de locatie of wat door nalatigheid door derden wordt veroorzaakt, zoals piekspanning, vernieling, baldadigheid etc.

   4.3 DJ DouBBle B kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door derden, personen, apparatuur, overmacht en dergelijke.

   4.4 De opdrachtgever is aansprakelijk voor evt. weerschade ( bijv. water/windschade etc.) wanneer het optreden buiten plaatsvindt en er schade wordt ondervonden aan de apparatuur van DJ DouBBle B.
  2. Praktische zaken
   5.1 Indien een podium gewenst is, dient dit geregeld te worden door de opdrachtgever. De hiervoor minimale podiumafmetingen zijn als volgt: 2 meter bij 2 meter, echter gaat de voorkeur uit naar: 3 meter breed en 2 meter naar achteren.

   5.2 De opdrachtgever dient te zorgen voor aanwezige stroom, 230V (geaard).

   5.3 Er dient drinken aanwezig te zijn voor Dj DouBBle B, bij shows >6 uur dient er ook rekening gehouden te worden met eten.

   5.4 Mocht DJ DouBBle B door ziekte of omstandigheden de opdracht niet kunnen voldoen dan zal hij samen met de opdrachtgever zoeken naar een waardige vervanger.
  3. Privacy
   6.1 DJ DouBBle B mag foto’s en video’s maken en gebruiken voor promotie doeleinden, mocht dit niet gewenst zijn dan dient dit voortijdig per e-mail aangegeven te worden.
  4. Recht 8.1
   Op elke overeenkomst tussen DJ DouBBle B en de opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
   WhatsApp chat